Photos: Breccia Peak

Distance: 5.5 miles (RT)

Teton Wilderness Area, Teton National Forest, near Togwotee Pass in The Tetons